Markéta Urbánková

Vzdělání

Mgr. studium psychologie, FSS MUNI Brno (2011-2018)

Dlouhodobé výcviky

Psychoterapeutický výcvik v analytické psychologii (2020-nyní)

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) výcvik pro učitele (2021-nyní)

Praxe

Poradenství a terapie online (terap.io, 2022)

Poradenství a terapie online (zahraniční firma Gone West, 2020-nyní)

Školní psycholožka (ZŠ Brankovice, 2020-2021)

Psycholožka asistovaných kontaktů (Krizové centrum pro děti a dospívající Hapalova, Brno; 2020-2021)

Kurzy a workshopy

Regenerative activism - intenzivní kurz práce s vyhořením (Centrum Ulex, 2019)

Setkání s biosyntézou (2020)

Focusing I. (2020)

Kurz Celostní muzikoterapie I. (Institut celoživotního vzdělávání FF UP, 2014-2015)

Pocházím z malého města na Vysočině poblíž Pelhřimova, odkud jsem se přestěhovala do Brna za studiem jednooborové psychologie. Po dokončení magisterského studia roku 2018 jsem pracovala jako školní psycholožka a také jako psycholožka v krizovém centru pro děti a dospívající.

Následně jsem v roce 2020 nastoupila jako frekventantka analytického psychoterapeutického výcviku. V dalším roce jsem započala výcvik pro učitele MBSR (Mindulness-Based Stress Reduction) v Německu, který pořádá Institut für Achtsamkeit.

V současnosti nabízím psychoterapeutické poradenství v osobní i online formě.

Psychoterapie je pro mne především blízké setkání, které ve své opravdovosti může být součástí vaší cesty za poznáním a uskutečněním sebe sama. A to vnímám jako veliké dobrodružství, které sice vyžaduje velkou porci odvahy, ale také může přinést hlubokou proměnu, smysl, moudrost a radost ze života. A na dobrodružství nikdy není pozdě! Věřím, že proměnit se může opravdu každý.

Mimo psychoterapii se příležitostně věnuji emocionální podpoře aktivistických kolektivů, překladům hudebních textů, zpívám v kapele nebo sázím stromy. Užívám si ale i samotu a klid, dny, kdy se kromě deště vůbec nic neděje.


Cena

800 Kč za setkání


Kontakt

776781177      |      urbankova_marketa@centrum.cz 

Divadelní 6, Brno

  • (zvonek Psychoterapie, v průchodu jsou schody, po nich vyjdete do 1. patra, jdete dveřmi vpravo a dál se řídíte podle značek) 
Při své práci se řídím etickým kodexem Evropské psychoterapeutické asociace. Neposkytuji zdravotní službu ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!