O mně

Narodil jsem se v Hodoníně a v roce 2011 jsem se za studiem přestěhoval do Brna. V roce 2016 jsem započal psychoterapeutický výcvik, ve kterém dodnes pokračuji. O rok později jsem dokončil magisterské studium psychologie.

Při studiu jsem absolvoval kurz krizové intervence, stáž ve škole, v dětské nemocnici nebo na psychiatrické klinice. Po získání diplomu jsem pracoval jako psycholog na dvou základních školách, následně jako psycholog v krizovém centru pro děti a jako poradce v manželské a rodinné poradně.

V současné době mám vlastní terapeutickou praxi a pracuji v neziskovém sektoru, kde pomáhám lidem zvládat hněv a násilí v blízkých vztazích a doprovázím také osoby násilím ohrožené.

Psychoterapie je pro mě bezpečný prostor, kde společně můžeme otevírat témata lehká i náročná, a kde ve společném rozhovoru můžeme nacházet způsoby, jak dobře procházet různými životními cestami a zkouškami. Zakládám si na vzájemném respektu, porozumění, opravdovosti a blízkosti.

Pokud zrovna nepracuji, věnuji se věcem, které mám rád: zpívám, snažím se hrát na kytaru, cestuji, chodím do přírody, navštěvuji různé kulturní akce, nebo se věnuji vlastnímu rozvoji prostřednictvím meditace, jógy či čtení knih.

Kromě současné praxe se dále vzdělávám, pravidelně superviduji svou psychoterapeutickou práci u Mgr. Davida Navrátila, jsem kandidátním členem České asociace pro psychoterapii a v rámci doktorského studia v oboru klinické psychologie se věnuji terapii osob, které se dopouštějí partnerského násilí.

Vzdělání

 • Doktorské studium klinické psychologie (2020-nyní)
 • Mgr. studium psychologie, FSS MUNI Brno (2011-2017)

Dlouhodobé výcviky

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii (2016-nyní)
 • Výcvik v metodě zvládání vzteku (2020)
 • Výcvik v kompletní krizové intervenci (2015)

Praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe (2019-nyní)
 • Psycholog/terapeut v programu pro osoby nezvládající hněv a násilí v blízkých vztazích a pro osoby ohrožené domácím násilím (Spondea, Brno; 2019-nyní)
 • Psycholog asistovaných kontaktů (Krizové centrum pro děti a dospívající Hapalova, Brno; 2019-2020)
 • Manželský a rodinný poradce (MRP Minská, Brno; 2019)
 • Školní psycholog (ZŠ a MŠ Svitavy, ZŠ Chrlice; 2017-2019)

Kurzy a workshopy

 • Školení k využívání filmu Zuřivec (ATV, Norsko)
 • Summit Soucit v psychoterapii
 • Kurz práce s traumatem po živelné katastrofě u dospělých a dětí
 • Seminář Dobré praxe IV
 • Personalising Psychotherapy (Norcross, Cooper)
 • Goals in Psychotherapy and Counselling (Cooper)
 • Psychologické aspekty partnerského vztahu
 • Sandtray pro práci s dětmi a rodinou
 • Práce s rodinou v kontextu školní psychologie
 • Preventivní a intervenční práce s třídním kolektivem
 • Stargate (psychospirituální rozvoj, práce s krizí, změněné stavy vědomí)
 • Průvodce psychedelickou zkušeností