O mně

Narodil jsem se v Hodoníně a v roce 2011 jsem se za studiem přestěhoval do Brna. V roce 2017 jsem dokončil magisterské studium psychologie, na které jsem navázal psychoterapeutickým výcvikem Integrace v psychoterapii. Ten jsem úspěšně zakončil zkouškou v roce 2022.

Při studiu jsem absolvoval kurz krizové intervence, stáž ve škole, v dětské nemocnici nebo na psychiatrické klinice. Po získání diplomu jsem pracoval jako psycholog na dvou základních školách, následně jako psycholog v krizovém centru pro děti a jako poradce v manželské a rodinné poradně.

V současné době mám vlastní terapeutickou praxi a pracuji v neziskovém sektoru, kde pomáhám lidem zvládat hněv a násilí v blízkých vztazích a doprovázím také osoby násilím ohrožené.

Psychoterapie je pro mě bezpečný prostor, kde společně můžeme otevírat témata lehká i náročná, a kde ve společném rozhovoru můžeme nacházet způsoby, jak dobře procházet různými životními cestami a zkouškami. Zakládám si na vzájemném respektu, porozumění, opravdovosti a blízkosti.

Pokud zrovna nepracuji, věnuji se věcem, které mám rád: zpívám, cestuji, chodím do přírody, navštěvuji různé kulturní akce, nebo se věnuji vlastnímu rozvoji prostřednictvím meditace, jógy či čtení knih.

Kromě současné praxe se dále vzdělávám, pravidelně superviduji svou psychoterapeutickou práci u Mgr. Davida Navrátila, jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii.

Vzdělání

 • Bc. a Mgr. studium psychologie, FSS MUNI Brno (2011-2017)

Dlouhodobé výcviky

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii (2016-2022)
 • Výcvik v motivačních rozhovorech (2021-2022)
 • Výcvik v metodě zvládání vzteku (2020)
 • Výcvik v kompletní krizové intervenci (2015)

Praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe (2019-nyní)
 • Vedoucí služby, psycholog/terapeut v programu pro osoby nezvládající hněv a násilí v blízkých vztazích (Spondea, Brno; 2019-nyní)
 • Psycholog asistovaných kontaktů (Krizové centrum pro děti a dospívající Hapalova, Brno; 2019-2020)
 • Manželský a rodinný poradce (MRP Minská, Brno; 2019)
 • Školní psycholog (ZŠ a MŠ Svitavy, ZŠ Chrlice; 2017-2019)

Kurzy a workshopy

 • Agresivita v psychoterapii (P. Odstrčil)
 • Školení k využívání filmu Všude dobře, doma nejlíp? a lektorské školení k filmu (ATV, Norsko + SOFA, ČR)
 • Školení k využívání filmu Zuřivec (ATV, Norsko)
 • Summit Soucit v psychoterapii
 • Seminář Dobré praxe IV, V
 • Personalising Psychotherapy (Norcross, Cooper)
 • Goals in Psychotherapy and Counselling (Cooper)
 • Psychologické aspekty partnerského vztahu
 • Sandtray pro práci s dětmi a rodinou (L. Tříletá)
 • Práce s rodinou v kontextu školní psychologie
 • Preventivní a intervenční práce s třídním kolektivem
 • Stargate (psychospirituální rozvoj, práce s krizí, změněné stavy vědomí)
 • Průvodce psychedelickou zkušeností (Odstrčil, Vančura)
Při své práci se řídím etickým kodexem Evropské psychoterapeutické asociace. Neposkytuji zdravotní službu ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!