O mně

Narodil jsem se v Hodoníně a v roce 2011 jsem se za studiem přestěhoval do Brna. V roce 2016 jsem započal psychoterapeutický výcvik, ve kterém dodnes pokračuji. O rok později jsem dokončil magisterské studium psychologie.

Při studiu jsem absolvoval kurz krizové intervence, stáž ve škole, v dětské nemocnici nebo na psychiatrické klinice. Po získání diplomu jsem pracoval jako psycholog na dvou základních školách a jako poradce v manželské a rodinné poradně.

V současné době mám vlastní terapeutickou praxi a pracuji v neziskovém sektoru, kde pomáhám lidem zvládat hněv a násilí v blízkých vztazích a doprovázím také osoby násilím ohrožené.

Psychoterapii chápu jako bezpečný prostor, kde společně můžeme otevírat témata lehká i náročná, a kde ve společném rozhovoru můžeme nacházet způsoby, jak dobře procházet různými životními cestami a zkouškami. Zakládám si na vzájemném respektu, porozumění, opravdovosti a blízkosti.

Pokud zrovna nepracuji, věnuji se věcem, které mám rád: zpívám, cestuji, chodím do přírody, navštěvuji různé kulturní akce, nebo se věnuji vlastnímu rozvoji prostřednictvím meditace, jógy či čtení knih.

Kromě současné praxe se dále vzdělávám, pravidelně superviduji svou psychoterapeutickou práci u Mgr. Davida Navrátila, jsem kandidátním členem České asociace pro psychoterapii a v rámci doktorského studia v oboru klinické psychologie se věnuji terapii osob, které se dopouštějí partnerského násilí.

Vzdělání a výcviky

 • 2020-nyní - doktorské studium klinické psychologie
 • 2016-nyní - výcvik Integrace v psychoterapii
 • 2015 - výcvik v kompletní krizové intervenci
 • 2011-2017 - Mgr. studium psychologie, FSS MUNI Brno

Praxe

 • Psycholog/terapeut v programu pro osoby nezvládající hněv a násilí v blízkých vztazích a pro osoby ohrožené domácím násilím (Spondea, Brno; 2019-nyní)
 • Psycholog asistovaných kontaktů (Krizové centrum pro děti a dospívající Hapalova, Brno; 2019-2020)
 • Manželský a rodinný poradce (MRP Minská, Brno; 2019)
 • Školní psycholog (ZŠ a MŠ Svitavy, ZŠ Chrlice; 2017-2019)

Kurzy

 • Výcvik v metodě zvládání vzteku
 • Psychologické aspekty partnerského vztahu
 • Sandtray pro práci s dětmi a rodinou
 • Práce s rodinou v kontextu školní psychologie
 • Preventivní a intervenční práce s třídním kolektivem
 • Stargate (psychospirituální rozvoj, práce s krizí, změněné stavy vědomí)
 • Průvodce psychedelickou zkušeností